KONTAKT      BLOG

WELLBEING PRACOWNIKÓW, CZYLI O CORPORATE WELLNESS NA ŚNIADANIU BIZNESOWYM

8 lutego 2017

Jesteśmy już po drugim śniadaniu biznesowym z corporate wellness. Tak, jak poprzednio w gronie HRowców z firm zainteresowanych i już mających corporate wellness u siebie rozmawialiśmy o tym, co decyduje o sukcesie programów promujących wellbeing pracowników.  

 

 Chodzi o trwałą zmianę zachowań

Programy corporate wellness  mają na celu przynieść rzeczywistą zmianę zachowań. Dopiero wtedy pracownicy odczuwają pozytywne zmiany - lepiej się czują, mają więcej energii, osiągają lepsze wyniki, polepszają się ich relacje z bliskimi, są mniej zestresowani i bardziej świadomi siebie. Ale wymaga to (o czym wie każdy, kto choć raz próbował coś zmienić): czasu, włożenia na początku wysiłku i wsparcia otoczenia.

Pole działań pracodawcy w podnoszeniu wellbeing pracowników to promowanie i tworzenie warunków do zdrowszego funkcjonowania i dokonywania zdrowszych wyborów. Dzieje się to poprzez informowanie, motywowanie, rozwijanie umiejętności i wspierającą kulturę. 

Wszystkie cztery elementy są koniecznie, ale ich wpływ na zmianę zachowań jest zróżnicowany. Najważniejsze jest  wspierające otoczenie i kultura firmy (wpływ w 40%), a więc polityki i procedury, rytuały, pzrestrzeń biurowa do pracy i współpracy, czy wsparcie kierownictwa. Kolejna jest motywacja (30%) - włączenie do programów odpowiednich motywatorów, z uwzględnieniem różnych funkcji motywatorów zewnętrznych i wewnętrznych. Następne są umiejętności (25%) - kiedy pracownicy wiedzą już "co" i "po co", potrzebują nauczyć się "jak". Najmniejszy wpływ na finalny efekt (zmianę zachowań) mają akcje informacyjne, wszelkiego rodzaju pogadanki, prelekcje, ulotki (5%). Ale oczywiście nie można ich pominąć. Są bardzo ważne szczególnie na początkowym etapie zmian pod warunkiem, że na nich nie poprzestaniemy. 

Corporate wellness to nie rewolucja

Bazą powinny być zasoby i działania, które firma już podejmuje i posiada oraz cele biznesowe i HRowe firmy. W oparciu o nie powstają ramy programu corporate wellness, osadzonego w strategii i celach firmy. Dodatkowo należy uwzględnić analizę potrzeb pracowników oraz potencjał synergii wewnątrz organizacji. W tych ramach pracownicy uczą się prostych codziennych umiejętności i sposobów działania na poziomie ciała, emocji i stresu, umysłu, koncentracji i efektywności oraz zachowania work-life balance (więcej w Pigułkach Energii). Najlepiej sprawdza się metoda „małych kroków” zarówno we wprowadzaniu zmian w życiu pojedynczych osób, jak i całych organizacji. A wszelkie działania powinny być dopasowane do firmy, jej kultury, aktualnych potrzeb i oferowanych benefitów.

Interesuje Cię, jak corporate wellness mógłby wyglądać w Twojej firmie? Skontaktuj się: 

Aleksandra Leśniańska
wieloletnia Dyrektor i Członek Zarządu ds. HR, Certyfikowana Specjalistka Corporate Wellness

a.lesnianska@grupabewell.pl 

 

 

 

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing