KONTAKT      BLOG

WELLNESS PRZECIWIEŃSTWO "ILLNESS". SPRAWDŹ, CZY ŻYJESZ WELLNESS?

10 marca 2017

Określenie Corporate Wellness już powoli wchodzi do naszego słownika. Jednak często pada pytanie, dlaczego wellness a nie profilaktyka zdrowia? Czym tak naprawdę jest wellness?

 

Samo określenie "wellness" to coś więcej, niż zdrowie, aktywność fizyczna i dobre odżywianie. To integracja wielu różnych aspektów (socjologicznych, emocjonalnych, umysłowych, fizycznych i duchowych), które dają potencjał do podnoszenia jakości życia, efektywnej pracy i pełnego udziału w życiu społecznym. Słowo wellness po raz pierwszy użyte zostało przez lekarza, Halberta Louisa Dunna w kontekście medycyny alternatywnej. Pochodzi od słów well-being (dobre samopoczucie) i fitness (sprawność́ fizyczna). Oznacza całkowitą troskę̨ o fizyczną i psychiczną kondycję człowieka.

W dzisiejszych czasach wellness odzwierciedla sposób odczuwania życia (w znaczeniu dobrego samopoczucia) i zdolność do efektywnego funkcjonowania. Jest przeciwieństwem złego samopoczucia (negatywnego) „illness”. 

Kluczowe znaczenie w osiąganiu wellness ma jakość życia i styl życia. Styl życia to zespół codziennych zachowań/rytałów, specyficznych dla danego człowieka, zbiorowości czy organizacji. Jakość życia – oznacza że dana osoba może cieszyć się aktywnym życiem z niewielkimi lub bez żadnych ograniczeń i może funkcjonować́ niezależnie. Indywidualna jakość życia wymaga przyjaznego i wspierającego otoczenia. Corporate wellness stwarza takie przyjazne środowisko, w którym pracownicy mogą rozwijać się dbając o swoje psychofizyczne potrzeby. 

 

SPRAWDŹ SWÓJ INDYWIDUALNY POZIOM WELLNESS.

Amerykańscy specjaliści opracowali ankietę, na podstawie której możesz dokonać subiektywnej samoceny jak wyglądają twoje poszczególne poziomy wellness. Wyróżnili oni 5 istotnych obszarów. Wellness emocjonalno-umysłowy, wellness intelektualny, wellness fizyczny, wellness społeczny, wellness duchowy.

Wellness emocjonalno – umysłowy. Zdolność do radzenia sobie z problemami dnia codziennego i własnymi uczuciami w sposób pozytywny, optymistyczny i konstruktywny. Osoba o dobrym samopoczuciu emocjonalnym uważana jest za szczęśliwa a nie przygnębioną.

Wellness intelektualny. Zdolność do uczenia się i wykorzystywania informacji w celu poprawy jakości codziennego życia i optymalnego funkcjonowania.

Wellness fizyczny. Zdolność do skutecznego działania w celu wypełniania codziennych obowiązków i efektywnego wykorzystania czasu wolnego. Obejmuje sprawność fizyczną i zdolności motoryczne.

Wellness społeczny. Zdolność do pomyślnych i udanych kontaktów z innymi ludźmi i ustanawiania korzystnych relacji poprawiających jakość życia zarówno jednostce jak i innym osobom, z którymi utrzymuje ona kontakty.

Wellness duchowy. Zdolność do budowania systemu wartości i umiejętności działania w tym systemie. Zdolność do stawiania sobie konstruktywnych i ważnych celów w życiu.

Wypełnij poniższą ankietę i sprawdź, czy są obszary, w których chciałbyś dokonać istotnych zmian. Powodzenia! 

  

WHO Quality of Life Assessment.

tekst: Justyna Oska 

trenerka wellness, coach EMCC, zajmuje się profilaktyką stresu w środowisku pracy 

 

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing