KONTAKT      BLOG

Od dawna wiadomo, że się różnimy...

2 sierpnia 2017

MBTI w praktyce

 

Dlaczego jedni ludzie planują swoje zadania krok po kroku, a inni nie robią żadnego harmonogramu i w efekcie osiągają ten sam efekt? Dlaczego jedni podejmują ostateczną decyzję na podstawie własnych przemyśleń a inni wolą to „przegadać”? Co się dzieje, kiedy tak różne osobowości spotkają się na co dzień w pracy? . O tym jak żyjemy, co robimy i jakich ludzi zapraszamy do swojego życia decyduje nasz typ osobowości.

 

Czym jest typ osobowości?

To zestaw cech, preferencji. Nie ma gorszych i lepszych typów. Teorię osobowości stworzył Carl Jung, szwajcarski psychoterapeuta. Potem jego koncepcję rozwinęły Panie Katharin Briggs i Isabel Myers. Po wielu latach badań, powstał kwestionariusz osobowości znany jako wskaźnik MBTI czyli Myers – Briggs Type Indicator. Wskaźnik 16 – stu typów osobowości.Według Association of Test Publishers, Society for Human Resources kwestionariusz MBTI jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem osobowości w coachingu kadry menedżerskiej, budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów a także w profilaktyce stresu. Z metody tej korzysta około 80 proc. firm z listy "Fortune 500", w tym największe fundusze inwestycyjne świata.

Na czym polega metoda?

Metoda MBTI polega na określeniu swoich preferencji w jednym z czterech wymiarów: E–I ekstrawersja-introwersja (ang. Extraversion and Introvertion), S–N poznanie-intuicja (ang. Sensing and Intuition), T–F myślenie -odczuwanie (ang. Thinking and Feeling) oraz J–P osądzanie-obserwacja (Judging and Perceiving). Na podstawie tych preferencji tworzony jest czteroliterowy kod, będący określeniem jednego z 16 typów osobowości.

Co nam daje wiedza o preferencjach?

Poznając siebie, poznajemy też różnice pomiędzy typami osobowości, co pozwala nam z jednej strony rozwijać się, a z drugiej budować podstawy tolerancji dla poglądów i zachowań innych ludzi. Na podstawie typu osobowości można też poznać obszary działań, które dają nam energię i obszary, które generują̨ wyższy poziom stresu i/lub zmęczenie. Jeśli jesteśmy ekstrawertykami to potrzebujemy innych ludzi dookoła oraz wspólnego wykonywania zadań i poszukujemy różnorodności. Ekstrawertycy szybko nudzą się powtarzalnością. Interesuje ich wszystko i zbierają dane niekoniecznie wnikliwie. Introwertycy zaś potrzebują̨ czasu na czytanie i przemyślenia/refleksję nad przyswajanymi treściami. Mogą wytrwale pracować nad tematem i głęboko wchodzić w wybrane przez siebie obszary. Tematy którymi się interesują mogą dużym stopniu wypełniać cały ich wolny czas lub życie.

Rozwiązywanie konfliktów.

Niektórzy uważają, że klasyfikacje osobowości w najlepszym razie ujmują tylko niewielką ilość wariancji zachowań a w zestawieniu wyjaśniają tylko uboczne aspekty dynamiki w miejscu pracy, a jednak są w rozwiązywaniu sporów często wykorzystywane. Okazuje się, że ENTP i ISTJ mogą z trudem ze sobą współpracować. Prawdziwe powody konfliktu mogą być bardziej złożone. Na przykład interesy ludzi mogą być sprzeczne, role i poziomy władzy mogą nie być prawidłowo zdefiniowane lub zakreślone, ale łatwiej jest wyobrazić sobie, że ludziom będzie się lepiej razem pracowało, gdy zrozumieją nawzajem swoją osobowość. Niezależnie od tego, czy ktoś jest spontaniczny, czy nie nadal musi wykonywać swoją pracę dobrze i na czas, jeśli chce zminimalizować liczbę konfliktów z kolegami lub klientami. Nadmierna koncentracja na hipotetycznych lub zupełnie nieistotnych przyczynach konfliktu może w krótkim okresie być łatwa i zabawna, ale w długim okresie grozi tym, że nikt się nie zajmie fundamentalnymi przyczynami konfliktu i ich nie naprawi.

Kiedy warto przyjrzeć się swoim preferencjom?

Jeżeli masz wątpliwości dot. twojego własnego rozwoju zawodowego, kariery, przeżywasz trudności w relacjach, poznanie swojego typu pozwoli Ci na skuteczniejsze przygotowanie zmian. Zauważysz, jak wolisz działać w życiu codziennym i zawodowym. Określisz swoje talenty, nawykowe działania i potencjalne obszary do rozwoju. Organizacje wykorzystują kwestionariusz w wielu obszarach począwszy od rozwoju liderów, poprzez poprawę komunikacji, rozwinięcie strategii rozwiązywania problemów, zarządzanie czasem, zmianą, stresem, budowanie zaufania w zespole i skuteczną sprzedaż.

Gdzie można rozwiązać kwestionariusz i uzyskać raport?

Dostęp do kwestionariusza (w języku polskim) mają tylko licencjonowani trenerzy MBTI zarejestrowani w OPP Ltd. (właściciel narzędzia w Europie). Trenerzy udostępniają link do kwestionariusza, przeprowadzają warsztaty i sesje informacji zwrotnej, wyjaśniają po kolei każdą z preferencji, zadają dodatkowe pytania, aby sformułować najlepsze dopasowanie, nakreślają plan rozwoju.

Tekst: Justyna Oska

Trenerka corporate wellness, Licencjonowany konsultant MBTI

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing