KONTAKT      BLOG

Menadżer też człowiek.

18 kwietnia 2016

HRowcy niedostatecznie rozumieją motywacje polskich menadżerów.

Pojawił się raport z badania nt. motywacji polskich menadżerów do zmiany zawodowej (Bigram).
To „świeżynka” i nie często mamy takie dane z Polski, więc czym prędzej się zapoznałam. Przyznaję, że wnioski są
dość zaskakujące. My – HRowcy, z natury rzeczy humaniści zorientowani na ludzi i ich potrzeby - dość słabo rozumiemy, co motywuje do pracy menadżerów…

 

Badanie prowadzone było w pierwszym kwartale 2016r. wśród średniego
i wyższego szczebla menadżerów i menadżerów HR (na podstawie rozmów rekrutacyjnych).
Przepytano blisko 350 osób, w tym 130 pracowników wyższego szczebla z działów HR.

Z odpowiedzi HRów wynika, że na satysfakcję z pracy menadżerów (poza pensją (75%)) największy wpływ mają: możliwości rozwoju zawodowego (69%) oraz prestiż i stabilność firmy (57%). Tymczasem menadżerowie wypowiedzieli się zgoła inaczej. Po wynagrodzeniu (76%), na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio relacje z przełożonym (55%) oraz samodzielność stanowiska (54%). Możliwości rozwoju pojawiły się dopiero na czwartym miejscu (52%), i to w innym kontekście, niż wypowiedzieli się menadżerowie HR. Zaraz za nimi znajduje się zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (48%) i atmosfera pracy (41%).
Obie kategorie znacząco niedoszacowane przez HR (24-25%).

Z badania wyłania się obraz menadżera, który aby osiągać sukcesy zawodowe i czuć się spełnionym, potrzebuje tego samego, co każdy inny człowiek. Ważne są dla niego relacje z szefem i współpracownikami, atmosfera pracy i równowaga w życiu prywatnym i zawodowym. Istotny jest też komfort pracy: elastyczność i możliwość wpływu na to gdzie i kiedy pracuje, samodzielność w realizacji zadań, pozytywna kultura organizacyjna. Rozwój i spełnienie w pracy to dla większości menadżerów biorących udział w badaniu uznanie, szacunek, rozwój kompetencji
i docenienie osiągnięć. Awans, w przeciwieństwie do oceny HRowców, nie pojawia się na pierwszym miejscu.

Wygląda na to, że silny prestiżowy brand i nowe stanowiska nie utrzymają już w firmie najlepszych pracowników,

jeżeli jednocześnie nie będą mogli zaspokoić tam swoich podstawowych potrzeb: szacunku, docenienia, zainteresowania i troski. W cenie będą firmy, które poza silnym wizerunkiem zewnętrznym oferują swoim pracownikom środowisko i warunki pracy nastawione na maksymalizację potencjału ludzi i autentycznie zainteresowane ich potrzebami.

Cały raport z badania znajdziecie tu: http://motywacjemenedzerow.pl/raport-motywacje-menedzerow/

 

Rozwoju zawodowego...
oraz satysfakcji z pracy :)

Tekst: Aleksandra Leśniańska
Doświadczona Dyrektor HR, Członek Zarządu, liderka zespołów

© 2015 Be Well | Created by wronski desing