KONTAKT      BLOG

Nobel 2017 za ekonomię behawioralną

9 października 2017

 Amerykański ekonomista Richard Thaler otrzymał Nobla 2017 z ekonomii za badania nad psychologią podejmowania decyzji i osiągnięcia w dziedzinie ekonomii behawioralnej.

 

Ekonomia behawioralna uwzględnia psychologię człowieka, który nie zawsze (a właściwie rzadko kiedy) kieruje się czysto racjonalnymi przesłankami i podejmuje decyzje i zachowania, które są sprzeczne z ekonomicznymi kalkulacjami.

Najbardziej znaną pracą Thalera, napisaną wspólnie z Cassem Sunsteinem, jest „Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” („Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia”). Thaler analizuje w niej przyczyny nieracjonalnych decyzji, a dodatkowo proponuje metodę, dzięki której podejmowane przez nas decyzje staną się korzystniejsze dla nas i dla społeczeństwa.

Thaler wyjaśnia, że chce ułatwić ludziom dokonywanie wolnych wyborów, ale tak skonstruować architekturę wyborów, by wybierali to, co dla nich najlepsze - żyli dłużej, zdrowiej i lepiej. Innymi słowy, by dostrzegli psychologiczne przesłanki, które utrudniają racjonalny wybór. Proponuje, by zamiast zakazów lub nakazów stosować „impulsy”. Przykładem zaprojektowanego impulsu może być celowe spowolnienie windy w biurowcu, aby zachęcić ludzi do skorzystania ze schodów i większej aktywności ruchowej. 

Nieracjonalne wybory podejmowane są często wtedy, gdy ich konsekwencje są oddalone w czasie – np. niezdrowe jedzenie, stosowanie szkodliwych używek, brak ruchu, czy niedosypianie. Thaler proponuje, jak się przed tym zabezpieczać. Ludzie potrzebują „impulsów”, zwłaszcza kiedy podejmują decyzje rzadkie, w sytuacjach, których nie rozumieją i których nie są w stanie objaśnić, stosują zrozumiałe dla siebie pojęcia. Także wtedy, gdy nie ma natychmiastowej informacji zwrotnej o skutkach. Podejście Thalera polega na stworzeniu takich warunków, które zwiększą prawdopodobieństwo wyboru korzystniejszego.

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing